Obec Honce leží v malebnom prostredí Gemera v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria vo vzdialenosti asi 11 km západne od okresného mesta Rožňava v Košickom kraji. Nachádza sa na okraji chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras v doline Hončianskeho potoka pretekajúceho obcou a vlievajúceho sa do potoka Štítnica. V južnej časti obce sa rozprestiera prírodná rezervácia – Gerlachovské skaly – s bohatou flórou a faunou, najvyšší vrch Plešivskej planiny Štít, ako i prírodná pamiatka Šingliarova jaskyňa, ktorá sa nachádza pod týmito skalnými útvarmi. Hornatinný povrch chotára tvoria porfýry a horniny a vápence mladších prvohôr. Nadmorská výška obce v jej strede je 367, v jej chotári je 350 - 795 m.

        V obci sa nachádza barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1803 s neskorobarokovým oltárom z polovice 18. storočia, Má drevenú polychrómovanú stĺpovú architektúru, v strednej nike plastiku Ukrižovaného, po stranách plastiky apoštolov Petra a Pavla. Kazateľnica je neobaroková s podkasaným parapetom z 2. polovice 19. storočia.

        V blízkom okolí obce sa nachádzajú hrad Krásna Hôrka, mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí, múzeum Betliar, Banícke múzeum Rožňava, Gombasecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, jaskyňa Domica, Dobšinská ľadová jaskyňa.

 

GPS súradnice obce Honce
48.6679 N 20.4055 E
48°40'4.44" N 20°24'19.8" E