- zmluvy 2020

 

ROK 2020
 

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ/ Obderateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty

1/2020

UNIQA poisťovňa, a. s. 

Krasovského 15

851 01 Bratislava

68,54

30.12.2019

Poistná zmluva - úrazové poistenie

31.12.2019

PZ 2020 UNIQA AČ

2/2020 Brantner Gemer
s. r. o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
--- 22.01.2020 Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 05 10 03 22.01.2020 TKO-Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 051003
3/2020 Brantner Gemer
s. r. o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
--- 27.02.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 11 17 03 27.02.2020 Dodatok č. 1 k zoPS č. 11 17 03
4/2020 NATUR-PACK, a. s. 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava
--- 04.03.2020 Dodatok č. 3 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV 04.03.2020 DODATOK č. 3 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA z obalov
5/2020 Allianz - Slovenská poisťovňa,
a. s. 
285,60 06.05.2020 Súhrnný návrh poistnej zmluvy 07.05.2020 Poistná zmluva VT
6/2020
Slovenská sporiteľňa, 
a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
--- --- --- 12.05.2020 Dodatok_k_uverovej_zmluve_kratky_671

Dodatok_k_uverovej_zmluve_kratky_672

SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_a_
aktivne_produkty_aktualizacia_k_01042020

 
7/2020 Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
--- 05.06.2020 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - balík 05.06.2020 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - balík - Slovak Telekom, a. s.
8/2020 Dušan Forgáč
Honce 75
04932 Štítnik
--- 18.06.2020 Dodatok č. 5 nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 18.06.2020 DkNZ garáž 2020
9/2020 Allianz - Slovenská poisťovňa,
a. s. 
31,50 20.07.2020 Poistná zmluva 21.07.2020 PZ č. 9810354548 - AČ 1
10/2020 Allianz - Slovenská poisťovňa,
a. s. 
31,50 20.07.2020 Poistná zmluva 21.07.2020 PZ č. 9810354559 AČ 2
11/2020 Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
60,50 31.07.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 31.07.2020 ZoPFP CVČ 2020 - Mesto Rožňava - Obec Honce
12/2020
Slovenská sporiteľňa, 
a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
--- 19.08.2020 --- 19.08.2020 Dodatok_k_uverovej_zmluve_kratky

SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_a_aktivne_produkty_aktualizacia_k_01082020

 
13/2020 PD Roštár
Ochtiná 264
049 35 Ochtiná
29 321,10 04.09.2020 Zmluva o dielo 1/2020 08.09.2020 Zmluva o dielo 12020
14/2020 Lindstrom,
s. r. o.
Orešnianska 3
917 01 Trnava
  30.09.2020 Zmluva, dodatok o servisnom prenájme rohoží 01.10.2020 Zmluva,dodatok o servisnom prenájme rohoží - Obec Honce

Zmluva, dodatok o servisnom prenájme rohoží 2 - Obec Honce


 
15/2020 Komunálna poisťovňa a. s. 
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
300,37 12.10.2020 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 16.10.2020 PZ OÚ Honce
16/2020 Komunálna poisťovňa a. s. 
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
13,00 30.09.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 16.10.2020 PZ AČ 2020
17/2020 BRANO, s. r. o. --- 28.10.2020 Zmluva o dielo 28.10.2020 ZoD BRANO, s. r. o
 
ROK 2019
 

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ/ Obderateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty

1/2019

KOOPERATIVA 

poisťovňa a. s. 

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

55,79

15.01.2019

Poistná zmluva

18.01.2019

Poistná zmluva AČ 2019 Kooperativa

2/2019

KOOPERATIVA 

poisťovňa a. s. 

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

33,36 11.03.2019 Poistná zmluva 11.03.2019 Poistná zmluva - AČ §52
3/2019 Marta Barnáková
Sama Czabana 1693/2
048 01 Rožňava
1 235,50 26.03.2019 Kúpna zmluva 27.03.2019 Kúpna zmluva - Marta Barnáková
4/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
--- 29.03.2019 Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 05 10 03 30.03.2019 Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 05 10 03
5/2019 Čohánová Mária
Németová Ľudmila
Dányiová Zuzana
 
61,44 12.06.2019 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 12.06.2019 Dodatok č. 1 ku KZ
6/2019

KOOPERATIVA 

poisťovňa a. s. 

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

35,28 28.06.2019 Poistná zmluva 02.07.2019 Kooperativa - poistná zmluva 01.07.-31.12.2019
7/2019 Košický samosprávny kraj
Ing. Rastislav Trnka
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
1000,00 24.05.2019 Zmluva č. 116/2019 - VZN o poskytnutí dotácie na projekt "Revitalizácia oddychovej záhrady obce Honce" 09.07.2019 Zmluva č. 1162019 Revitalizácia oddychovej záhrady obce Honce
8/2019 AGROSPOL Honce s. r. o. 
Honce 97
--- 04.09.2019 Zámenná zmluva 04.09.2019 Zámenná zmluva - Obec- AGROSPOL s. r. o.
9/2019
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
--- --- --- 12.09.2019


30.09.2019
SLSP_Produktove obchodne podmienky_depozita

SLSP_Produktove obchodne podmienky_uvery

slovenska-sporitelna-pop-podnikatel-uvery-bankove-zaruky-akreditivy_s úč.

SLSP_Sadzobnik poplatkov

SLSP_Vseobecne obchodne podmienky

Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie

Zmluva o elektronickej sluzbe B24 (1)

Zmluva o účte Komunal (1)


Záložná zmluva NCRZP

Zmluva o úvere č. 671CC19

Zmluva o úvere č. 672CC19

 
10/2019 osobnyudaj.sk,
s. r. o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
--- --- Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2018A9476-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 30.09.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
11/2019 EURO-AGROTEAM Rožňava s. r. o. 11 519,60 05.11.2019 Zmluva o dielo 13.11.2019 Zmluva o dielo - Oprava oplotenia futbalového ihriska v obci Honce
12/2019 Mgr. Miloš Bendík  7047,00 02.12.2019 Zmluva o dielo č. 2/2019 02.12.2019 Zmluva o dielo č. 22019
13/2019 Pôdohospodárska platobná agentúra --- 25.11.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku 02.12.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
14/2019 Štefan Milko 550,00 18.12.2019 Kúpna zmluva 18.12.2019 Kúpna zmluva 142019

 

- zmluvy 2018

ROK 2018
 

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ/ Obderateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty

1/2018

KOOPERATIVA 

poisťovňa a. s. 

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

64,83

31.01.2018

Poistná zmluva

05.02.2018

Kooperativa - poistná zmluva AČ

2/2018 Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
90,00 05.04.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 11.04.2018 Zmluva CVČ obec Honce
  Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 
20,00 05.04.2018 Aktualizácia zoznamu žiakov od 02.09.2018 03.10.2018 Aktualizácia zoznamu žiakov CVČ od 02.09.2018
3/2018 TOPSET Solutions s. r. o. 
Hollého 2366/25B
900 31 STUPAVA
----- 13.06.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 13.06.2018 Zmluva - TOPSET Solutions s. r .o
4/2018 Brantner Gemer s. r. o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
100,00 13.06.2018 Zmluva o nájme plochy na reklamné účely č. 21/2018 13.06.2018 Zmluva o nájme plochy na reklamné účely - Brantner Gemer s. r. o.
5/2018 Skanska SK a. s. 
Krajná 29
821 04 Bratislava
39 644,08 03.07.2018 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia MK v obci Honce" 10.07.2018 Zmluva o dielo
6/2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. 
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava
88,36 30.06.2018 Poistná zmluva 10.07.2018 Poistná zmluva 01.07.2018-31.12.2018
7/2018 osobnyudaj.sk,
s. r. o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
42,00 05.09.2018 Zmluva č. ZO/2018A9476-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej soby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 05.09.2018 ZMLUVA č. ZO2018A9476-1
8/2018 Lukáč Jaroslav
Koceľovce 18
049 35 Ochtiná
25,43 18.09.2018 Kúpna zmluva 27.09.2018 Kúpna zmluva - Lukáč Jaroslav - Obec Honce
9/2018 Vojtko Ondrej
Koceľovce 61
049 35 Ochtiná
25,43 18.09.2018 Kúpna zmluva 27.09.2018 Kúpna zmluva - Vojtko Ondrej - Obec Honce
10/2018 Molnárová Jaroslava
rod. Ďurove
Lubeník 3
049 18 Lubeník
8,46 18.09.2018 Kúpna zmluva 27.09.2018 Kúpna zmluva - Molnárová Jaroslava - Obec Honce
11/2018 Gášpár Ondrej
Clementisova 1128/9
050 01 Revúca
25,43 18.09.2018 Kúpna zmluva 27.09.2018 Kúpna zmluva - Gášpár Ondrej - Obec Honce
12/2018 Cihaj Ján
Ing. Čapó Jaroslav
Čapó Marian
Čapová Mária
Csohánová Mária
Dányiová Zuzana
Kopková Oľga
Molnár Ján
Németová Ľudmila
Ondrejová Ružena
Pogányová Milena
Puškášová Zuzana
Stehlová Edita
Vápeník Ján
1 280,32 18.09.2018 Kúpna zmluvaDodatok kúpnej zmluvy
27.09.201815.11.2018
Kúpna zmluva - Obec Honce


Dodatok kúpnej zmluvy
13/2018 Chachaľáková Alica 610,58 18.09.2018 Kúpna zmluva 01.10.2018 Kúpna zmluva - Alica Chachaľáková - Obec Honce
14/2018 Molnár Maroš 67,82 18.09.2018 Kúpna zmluva 01.10.2018 Kúpna zmluva - Maroš Molnár - Obec Honce
15/2018 Emília Suchanová --- 01.10.2018 Darovacia zmluvaDodatok darovacej zmluvy
03.10.201815.11.2018
Darovacia zmluva - Emília Suchanová - Obec Honce

Dodatok darovacej zmluvy - Emília Suchanová
16/2018 Milan Gallo --- 01.10.2018 Darovacia zmluvaDodatok darovacej zmluvy
03.10.201815.11.2018
Darovacia zmluva - Milan Gallo - Obec Honce

Dodatok darovacej zmluvy - Milan Gallo
17/2018 Agrospol Honce, s. r. o. 
Honce 97
049 32 Štítnik
--- 01.10.2018 Darovacia zmluvaDodatok darovacej zmluvy
03.10.201815.11.2018
Darovacia zmluva - Agrospol Honce s. r. o. - Obec Honce

Dodatok darovacej zmluvy - AGROSPOL Honce s. r .o. 
18/2018 Brantner Gemer s. r .o. --- 10.10.2018 Zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu papiera a lepenky a jedlých olejov 10.10.2018 Zmluva o poskytnutí mobilného výkupu papiera a lepenky a jedlých olejov
19/2018 Viera Gazdíková --- 15.10.2018 Darovacia zmluvaDodatok darovacej zmluvy
16.10.201815.11.2018
Darovacia zmluva - Viera Gazdíková

Dodatok darovacej zmluvy - Viera Gazdíková
20/2018 Mária Csohánová
Ľudmila Németová
Zuzana Dányiová
61,44 15.10.2018 Kúpna zmluva 16.10.2018 Kúpna zmluva - Čohánová, Németová, Dányiová
21/2018 Ondrej Gallo 38,16 20.11.2018 Kúpna zmluva 20.11.2018 Kúpna zmluva - Ondrej Gallo - Obec Honce
22/2018 Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
50,00 17.12.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 17.12.2018 Zmluva CVČ na rok 2019

 

- zmluvy 2017

 
ROK 2017
 

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ/ Obderateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty

1/2017

KOOPERATIVA 

poisťovňa a. s. 

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

20,76

31.12.2016

Poistná zmluva

12.01.2017

Poistná zmluva Kooperativa.

2/2017 Kvetoslava Denešová
Honce 86
049 32 Štítnik
483,12 18.01.2017 Kúpno predajná zmluva 19.01.2017 Kúpno predajná zmluva
3/2017 Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
0,04 27.02.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet 27.02.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet - Slovak Telekom, a. s.
4/2017 TOPSET Solutions s. r. o. 
Hollého 2366/25B
900 31 STUPAVA
346,06 15.05.2017 Zmluva o aktualizácii programov - WinCITY Cintorín 15.05.2017 Zmluva o aktualizácii programov
5/2017 TOPSET Solutions s. r. o. 
Hollého 2366/25B
900 31 STUPAVA
192,00 02.06.2017 Zmluva o aktualizácii programov - WinCITY Cintorín - editor mapy 02.06.2017 Zmluva o aktualizácii programov - editor mapy
6/2017 Komunálna poisťovňa, a. s. 
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
20,00 20.06.2017 Zmluva o spolupráci 23.03.2017 Zmluva o spolupráci
7/2017 Brantner Gemer s. r. o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
100,00 23.06.2017 Zmluva o nájme plochy na reklamné účely 23.06.2017 Zmluva o nájme plochy na reklamné účely
8/2017 EURO-AGROTEAM Rožňava s. r. o. 10 506,00 14.08.2017 Zmluva č. 1/2017 - Rekonštrukcia kancelárií OcÚ 14.08.2017 Zmluva č. 12017
9/2017 Slovak Telekom,
a. s.
 
0,00 07.11.2017 Dohoda o výmene SIM  08.11.2017 Dohoda o výmene SIM karty
10/2017 Brantner Gemer
s. r. o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
41,90 20.11.2017 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 051003  11.12.2017 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 051003
11/2017 Brantner Gemer
s. r. o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
v zmluve 01.12.2017 Zmluva o poskytnutí služby č. 111703 11.12.2017 ZoPS - BG - Obec Honce
12/2017 innogy Slovensko, s. r. o.  28,00 29.11.2017 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 11.12.2017 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

 

- zmluvy 2016

ROK 2016
 

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty

1/2016

KOOPERATIVA 

poisťovňa a. s. Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

24,42

31.12.2015

Poistná zmluva

14.01.2016

Poistná zmluva Kooperativa

2/2016 NATUR-PACK, a. s. 
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
--- 08.02.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 14.03.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
3/2016 SLOVGRAM
Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava
--- 24.03.2016 Zmluva č. 1610579 24.03.2016 Zmluva SLOVGRAM
4/2016 FinalStav s. r. o.
Šafárikova 91
048 01 Rožňava
146 481,28 05.04.2016 Zmluva o dielo 08.04.2016 Zmluva o dielo FinalStav s. r. o..PDF
5/2016 NATUR-PACK,     a. s. 
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
--- 16.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 16.06.2016 Nakladanie s odpadmi - NP - Obec Honce
6/2016

KOOPERATIVA 

poisťovňa a. s. Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

41,50 30.06.2016 Poistná zmluva 13.07.2016 Poistná zmluva
7/2016 Dušan Forgáč
Honce 75
049 32 Štítnik
10,00 14.07.2016 Dodatok č. 2 nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 14.07.2016 Dodatok č. 2 nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov
8/2016 TOPSET Solutions s. r. o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
79,20 09.09.2016 Zmluva o aktualizácii programov 09.09.2016 Zmluva o aktualizácii programov - TOPSET Solutions s. r. o.
 
 

- zmluvy 2015

ROK 2015

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty

1/2015

Premier Consulting,
spol. s. r. o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno

996,00

09.04.2015

Zmluva o dielo č. 090415-MST-1

13.04.2015

  Zmluva o dielo

č.090415-MST-1

2/2015

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

28,49

31.05.2015

Poistná zmluva

04.06.2015

Poistná zmluva Kooperativa

3/2015

Dušan Forgáč
Honce 75
049 32 Štítnik

10,00

30.06.2015

Dodatok č. 1 nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov

03.07.2015

Dodatok č. 1 nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov

4/2015

Helena Gyureková
Jovická 2
048 01 Rožňava

6450,00

01.07.2015

Zmluva o dielo

03.07.2015

 Zmluva o dielo

5/2015

INSA, s. r. o.
Ul. Niklová
926 01 Sereď

0,00

13.10.2015

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 120530/0133 zo dňa 30.05.2012

19.10.2015

Dodatok č. 12015 k zmluve č. 1205300133 zo dna 30.05.2012

6/2015

Evanjelický farský úrad

195,00

31.08.2015

Kúpno predajná zmluva

14.10.2015

Kúpno predajná zmluva

7/2015 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovenku v Štítniku --- --- Dodatok kúpno predajnej zmluvy 11.11.2015 Dodatok kúpno predajnej zmluvy
8/2015 Premier Consulting,
spol. s. r. o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
896,00 03.12.2015 Zmluva o dielo č. 031215-MST-4-1 03.12.2015 Zmluva o dielo č. 031215-MST-4-1
9/2015 Premier Consulting,
spol. s. r. o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
100,00 03.12.2015 Zmluva o dielo č. 031215-MST-4-2 03.12.2015 Zmluva o dielo č. 031215-MST-4-2

 

- zmluvy 2014

ROK 2014

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty
1/2014

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

16,28 31.1.2014 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 31.1.2014

Poistná zmluva

 

2/2014 Topset Solutions s.r.o, Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava 216,00 27.03.2014 Dodatok č. 3 k zmluve o aktualizácii programov 04.04.2014 Topset
3/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
18,00 07.5.2014 Zmluva č. 755-11-3619/2014
o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
31.5.2014 zmluva kataster
4/2014

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

8,14 16.5.2014 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 31.5.2014 poistka aktivační
5/2014

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

15,54 30.5.2014 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 30.6.2014 Poistna_zmluva
6/2014

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

12,95 30.6.2014 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 31.7.2014 Poistna_zmluva
7/2014 Dušan Forgáč
Honce 75
10.00 25.6.2014 Nájomná zmluva- garáž 10.7.2014 Najomna_zmluva
8/2014

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

26,64 28.11.2014 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 18.12.2014 Kooperativa_PZ
 

 

- zmluvy 2013

ROK 2013

Interné

číslo zmluvy

Dodávateľ

Obnos

dokladu

v €

s DPH

Dátum

podpisu

zmluvy

Popis

zmluvného

plnenia

Dátum

zverejnenia

Dokumenty
1/2013

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

 

13,32 11.1.2013 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 30.1.2013 Kooperativa zmluva
2/2013

Topset

Solutions

s.r.o, Stupava

0,00 21.1.2013

 Dodatok k zmluve

o aktualizácii

programov 

30.01.2013 dodatok k zmluve
3/2013

Mariana Vilímová

Honce č. 63

41,00 02.01.2013 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov 30.01.2013 Dodatok k zmluve o nájme
4/2013 FK Honce

17,00

14.2.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 18.02.2013 Zmluva 01 2013
5/2013

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

8,64 7.3.2013 Poistná zmluva-dobrovoľná činnosť 08.03.2013 Kooperativa poistka
6/2013

Mariana Vilímová

Honce č. 63

0,00 28.2.2013

Výpoveď  zmluvy o nájme nebytových priestorov

08.03.2013

Výpoveď zmluvy o nájme

7/2013 Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 496,00 30.4.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času 15.05.2013

 

Zmluva_CVČ

8/2013

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

13,32 31.5.2013 Poistná zmluva-UPSVaR 10.6.2013 Kooperativa UPSVaR
9/2013

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4

81623 Bratislava

13,32 31.5.2013 Poistná zmluva - aktivační pracovníci 10.6.2013 Kooperativa obec AP
10/2013 Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 186,00 31.12.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času 24.01.2014 Zmluva_CVČ

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- zmluvy 2012

ROK 2012

Interné číslo zmluvy Dodávateľ Obnos dokladu v € s DPH Dátum podpisu zmluvy Popis zmluvného plnenia Dátum zverejnenia Dokumenty
1/2012 Kooperativa a.s. Bratislava          24,42 13.1.2012 Úrazové poistenie aktivační           pracovníci 13.1.2012 Poistná zmluva
2/2012 Centrálny obstarávateľ  Turček
 
96,00 24.2.2012 Faktúra centrálne verejné obstarávanie 24.2.2012 Zmluva o spolupráci
3/2012 INSA s.r.o Sereď 0,00   Zmluva o odbere odpadu prenosných bátérií   Zmluva o odbere odpadu prenosných batérií
4/2012 VSK Mineral s.r.o Košice 150,00 21.6.2012 Darovacia zmluva 29.6.2012  Darovacia zmluva VSK
5/2012 Kooperativa a.s. Bratislava 19,98 30.6.2012 Úrazové poistenie aktivační           pracovníci 11.7.2012 Poistná zmluva
6/2012 Kooperativa a.s. Bratislava 7,56 30.6.2012

Individuálne úrazové poistenie

aktivační pracovníci

3.8.2012 Poistka_JH
7/2012 Kooperativa a.s. Bratislava 7,56 30.6.2012

Individuálne úrazové poistenie

aktivační pracovníci

14.8.2012 Poistka_FK

8/2012

 

 

 

Kooperativa a.s. Bratislava 3,24 30.6.2012

Individuálne úrazové poistenie

aktivační pracovníci

27.7.2012 Poistka kooperativa
9/2012 Kométa,Školská 22 Tornaľa 20,00 05.09.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 12.09.2012 Zmluva o nájme nebyt.priestorov
10/2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava 0,00 26.9.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 11.10.2012 T-com dodatok zmluva pevná linka
11/2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava 0,00 01.10.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11.10.2012 T-com zmluva tlačiareň
12/2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava 0,00 01.10.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia 11.10.2012 T-com - dodatok zmluva-tlaciareň
13/2012

Emil Vápeník Honce 129

04932 Štítnik

3,32 05.12.2012 Nájomná zmluva č. 1/2012 o prenájme hrobového miesta 14.12.2012 Hroby - nájomná zmluva
14/2012 Orange Slovensko a.s.Metodova 8,82108 Bratislava 0,00 12.12.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14.12.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2012 Brantner Gemer s.r.o, Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 0.00 21.11.2012 Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 051003 15.12.2012 Zmluva o dielo č. 051003
16/2012 FK Honce 17,00 31.12.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.12.2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov

 

Fotogaléria: --- zmluvy

Táto fotogaléria je prázdna.