Výročná správa 2019
Záverečný účet 2019 - Obec Honce

Schválený viacročný rozpočet PRÍJMOV a VÝDAVKOV na roky 2020 - 2022

,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

 

Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2019 a úprava rozpočtu č. 12019

Výročná správa 2018

Záverečný účet 2018 - Obec Honce

Schválený rozpočet príjmov na roky 2019-2021

Schválený rozpočet výdavkov na roky 2019-2021

 

,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,


Čerpanie a úprava rozpočtu PRÍJMOV 012018 k 30.06.2018
Čerpanie a úprava rozpočtu VÝDAVKOV 012018 k 30.06.2018
Záverečný účet 2017 - Obec Honce

Schválený viacročný rozpočet PRÍJMOV a VÝDAVKOV na roky 2018- 2020

 

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

 

Výročná správa 2016 obec Honce

Záverečný účet 2016

Schválený viacročný rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2017 - 2019

 

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

 

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2016 a úprava rozpočtu č. 12016

Návrh - viacročný rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2016 - 2018

Výročná správa 2015 obec Honce

 

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

 

Plnenie rozpočtu a čerpanie rozpočtu k 30.06.2015

Schválený viacročný rozpočet na roky 2015 - 2017

Výročná správa 2014 obec Honce

Záverečný účet Obce Honce za rok 2014

 

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

 

Schválený viacročný rozpočet 2014 - 2016 a skutočné plnenie rozpočtu obce Honce za roky 2011-2013

úprava 1. _rozpočet 2014_Príjmy

úprava 1. _rozpočet 2014_Výdavky

úprava 2.rozpočet 2014 schválený Príjmy

úprava 2.rozpočet 2014 schválený Výdavky

 

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

 

Výročná správa 2013 obec Honce

Honce Záverečný účet rok 2013

 Program.rozp.2013-príloha záverečná správa

 

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

Schválený viacročný rozpočet 2013 - 2015 a skutočné plnenie rozpočtu obce Honce za roky 2010-2012

Honce Záverečný účet rok 2012

Záverečný účet- príloha č.1

Výročná správa 2012 obec Honce

 

 

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

Schválený rozpočet obce Honce na roky 2011-2013

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

Záverečný účet obce Honce za rok 2010